I. Rendelés menete

1. A kiválasztott terméket helyezze kosárba, vagy e-mailben is felveszünk rendelést (email-nek tartalmaznia kell a termék nevét, mennyiséget, illetve a vevő adatait: név, cím, email, telefonszám, szállítási cím estlegesen egyéb megjegyzés ).

2. A hozzánk beérkezett megrendelést visszaigazoljuk és tájékoztatjuk a pillanatnyi raktárkészlet állapotáról.

3. Ha szükséges, ezután Ön válasz levélben igazolja vissza rendelése hitelességét és itt van mód jelezni az egyéb kéréseket is ( pl.: ha időközben másik szállítási címre kérné a kikézbesítést). Itt jelezheti a vevő, ha mégis szeretne elállni a megrendeléstől, illetve az esetleges előre utalás adatait is ekkor kapja meg (cégnév, bankszámla, hitelesített elektronikus számla).

4. Rendelési folyamat elkezdődik (kezdésről levélben értesítjük). Előre fizetés esetén, amint az összeg megérkezett a folyószámlára, azt követően kezdődik a rendelési folyamat.

5. Kiadjuk a megrendelt terméket, mely várhatóan 3-4 munkanapon belül megérkezik.

II. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

1. Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését email-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelezzük.

2. A “Kapcsolat” menüpontban megtalálja cégünk elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti vásárlási igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.
Az eladó angol nyelvű vevőszolgálata csak email formában érhető el.

3. A leadott rendelést automatikusan töröljük, amennyiben a vevő két munkanapon belül nem válaszol (emailben vagy telefonon) az ügyfélszolgálat megkeresésére.

4. Országon túli vásárlás esetén csak előre utalást fogadunk el.

5. Az estleges árajánlatban szereplő árakat az eladó egy hétig tudja biztosítani

Hibás teljesítés:

Ha az átvett termék nem felel meg a rendelésnek, illetve a leírásnak, a vevő köteles erről a eladót azonnal vagy legkésőbb a csomag átvételétől számított 3 napon belül értesíteni. A számla egy példányát csatolni kell a reklamációhoz.  A termék minőségére vonatkozó reklamációkhoz csatolni kell a hibás termékről készült fényképet.  Semmilyen reklamációt nem fogadunk el a felsorolt feltételek be nem tartása esetén.

Hibás teljesítés esetén a termék megérkezésétől számított 3 munkanapon belül a terméket vissza kell juttatni az előzetesen írásban megbeszélt helyre, illetve címre. A vissza nem szolgáltatás esetén a vevő elfogadja a hibás teljesítést és a kialakult helyzetet, további reklamációval nem él.

Általános eljárás: rendelés sztornozásra és a vételár visszafizetésre kerül, erről az eladó értesíti a vevőt vagy ha az eladónak módjában áll, akkor a terméket cseréli.

Mindenfajta reklamációt vagy rendelés bármiféle módosításával kapcsolatos igényt csak is email-en keresztül fogadunk el.

Az elállás joga

Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg:

A vásárló, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás csak a házhozszállítással történt vásárlások esetében alkalmazható, személyes átvétel esetén nem érvényesíthető! Ennek módjáról a17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik.  A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, DE ezt köteles írásban is jelezni a feltűntetett elérhetőségek egyikén (az emailt preferáljuk). A terméket eredeti, bontatlan, sértetlen állapotban kell a számlával, illetve a garancialevéllel együtt visszajuttatnia az átvett csomagoláson feltüntetett címre. Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású (beleértve a hozzátartozó papírokat pl.: számla) termék visszaszolgáltatása esetén térítjük meg a teljes vételárat. Az elállási jog gyakorlása nem jelent többletköltséget a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia, így az esetlegesen felmerülő szállítási, ill. utazási költségek a vásárlót terhelik.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a számlát kiállító cég kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul  a megbeszélt módon kifizeti a vásárló részére. Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, a számlát kiállító cég vagy annak megbízott partnercége  fenntartja a jogot az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére, ill. megtagadhatja az áru visszavásárlását.
Az adott árucikk díjmentes cseréje csak abban az esetben lehetséges, ha a csomagolásban található kiegészítők, tartozékok, dokumentációk, és azok csomagolása ép és bontatlan állapotban van. Ellenkező esetben a vételár 25-50%-kal csökkentett értéke kerül visszafizetésre, amely a gyártó általi újracsomagolás és a kiegészítők cseréjének a költsége.

A megrendelő elállási jogát a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 5. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §).

Szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Jótállás csak tartós használati cikkekre vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webshopunk felé. Szavatossági igény érvényesítésére egy év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.